Принцип розділення повітря

Повітря - це суміш газів, яка в основному складається з азоту (78%), кисню (21%) і аргону (0,9%). Частина, що залишилася (0,1%) має у своєму складі діоксид вуглецю, неон, гелій, криптон і ксенон.

Повітря можна розділити на його складові частини методом дистиляції на спеціальних установках. Так звані повітророзподільні заводи за допомогою термічного процесу, відомого як кріогенна ректифікація, відокремлюють компоненти повітря один від одного з метою отримання азоту, кисню і аргону високої чистоти в рідкій і газоподібній формі.
 

Як відбувається поділ повітря?

Стиснення повітря 
Атмосферне повітря закачується, фільтрується і стискається компресором приблизно до 6 бар.

Попереднє охолодження повітря 
Щоб розділити повітря на його компоненти, необхідно його охолодити до надзвичайно низької температури. Перший крок, стиснене повітря попередньо охолоджується холодною водою.

Очищення повітря
Домішки, такі як водний пар і вуглекислий газ видаляються з повітря за допомогою так званого молекулярного сита.

Охолодження повітря
Оскільки гази, з яких складається повітря, сжижаються тільки при дуже низьких температурах, очищене повітря в головному теплообміннику охолоджується приблизно до -175 ° C. Охолодження досягається за допомогою внутрішнього обміну високої температури, в якому потоки холодного газу, виробленого під час процесу, охолоджують стиснене повітря. Швидке скидання тиску змушує стиснене повітря охолоджуватися далі, за допомогою чого воно піддається частковому зрідженню. Після цього повітря готове для використання в розділовій колоні, де фактично відбувається поділ повітря на компоненти.

Розділення повітря
Розділення повітря на чистий кисень і чистий азот відбувається у двох колонах, середнього тиску і колоні низького тиску. Процес поділу стає можливим завдяки різним точкам кипіння компонентів повітря. Кисень перетворюється на рідину при -183 ° C і азот при -196 ° C. Безперервне випаровування і конденсування, викликане інтенсивним обміном і високою температурою між парою, що підіймається і рідиною, що опускається,  концентрують чистий азот нагорі колони низького тиску і чистий кисень в її основі. Аргон відділяється в додаткових колонах за допомогою додаткових заходів.

Відбір та зберігання
Газоподібний кисень і азот надходять в трубопроводи для транспортування кінцевому споживачеві, наприклад, металургійному підприємству. У рідкій формі кисень, азот і аргон зберігаються в спеціальних резервуарах і транспортуються клієнтам транспортними цистернами.

Завод Elme Messer Gaas в Аувері, Естонія. 

 

   
   в Вашій країні:

   Естонія
   Латвія
   Литва
   Росія
   Україна

 Global web
 www.elmemesser.eu

 

Журнал для клієнтів

"Gases for Life"

СВІЖИЙ НОМЕР

 

Скачати